Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев извърши оглед на стартиралите дейности по почистване на коритото на река Бели Лом в района от моста до бензиностанция „Петрол“ до Автогара Разград.

Сред целите на почистването е превенция от природни бедствия. „В тази връзка е важно подобряване на проводимостта и, макар да е зимен сезон, за извършване на дейностите ще се използват по-топлите и подходящи за работа на открито дни“ – обясни заместник-кметът Добрин Добрев.

Той съобщи, че местната управа извършва и заснемане за предпроектно проучване на коритото на река Бели Лом в чертите на града – от моста до бензиностанция „Петрол“ до участък след моста до бившия „Месокомбинат“. Община Разград е възложила изработването на работен проект за корекция на речното корито, като след това ще се търси финансиране за ремонтиране на съществуващото бетоново корито и за изграждане на ново – там, където в момента няма такова.

Разчистването на прораслата растителност се извършва от специализирана фирма, а ангажимент на ОП“Паркстрой“ е раздробяването на вече разчистената растителност.    

Дължината на предвидения за почистване участък е 1500 метра.

По време на огледа на стартиралите дейности по почистване на коритото заместник-кметът Добрин Добрев извърши и преглед на залесените през 2021 г. от общински служители тополи по северния скат край река Бели Лом в района на стадион „Антибиотик“, като установи доброто състояние на вече хваналите се фиданки.