В понеделник (12 февруари) Община Разград започва кампания по заплащане на дължимия данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Същите се заплащат в сроковете до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

Данъкът върху превозните средства за 2018 г. се заплаща също на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври, като на предплатилите за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

Данъчно задължените лица могат да заплатят дължимите суми:

– в брой в стая № 8 – касов салон на Община Разград, находящ се на партера на общинска администрация, както и чрез ПОС терминални устройства;
– в кметствата на Общината;
– на касите на ИЗИПЕЙ;
– по банков път;
– с пощенски запис в Български пощи.

Съобщенията за дължимите данъци и такси за 2018 г. ще бъдат доставени до лицата в срок до края на месец февруари от Български пощи.