Община Разград е сред десетте български общини, присъединили се към Мисията на ЕС за адаптация към изменението на климата. Това съобщи при посещението си в Разград Светлана Жекова – международен експерт по политики за околната среда и изменение на климата и член на Борда на Мисията на ЕС за адаптация към изменението на климата. Тя представи основните цели на Мисията пред председателя на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев и заместник-кмета Мирослав Грънчаров, както и предимствата за общините, подписали Хартата на Мисията.

Жекова обясни, че сред целите на Мисията е проблемите, свързани с адаптацията към климатичните промени, да се представят освен на национално, и на регионално ниво, пред местните власти, които да получат възможност чрез иновативни решения да подготвят гражданите да разберат по-добре климатичните рискове. В ЕС Хартата е подписана от над 250 общини, от тях 150 ще бъдат подкрепени за съвместно създаване на визия и разработване на решения за необратима адаптация към климатичните промени. В 75 от най-уязвимите региони ще  бъде подпомогнато внедряването на демонстрационни модели за адаптация. На първоначален етап подкрепата свързана с техническа помощ и обмяна на опит. Предвижда се да се разпределят 120 милиона евро грантово финансиране за реализиране на демонстрационни проекти и природно-базирани решения в областите: земеделие и горско стопанство; критична инфраструктура и рискове за здравето.

Първата координационна среща на подписалите Хартата ще се проведе на 26 януари в Брюксел с възможност и за онлайн участие, а Платформата за изпълнение на Мисията, на която ще се публикуват добри практики и инициативи, е стартира до края на март 2023 г.

Светлана Жекова поздрави ръководството на Община Разград за активността в реализацията на инициативи в областта на екологията, сред които разработване на инвестиционна концепция за изграждане на водородна индустриална зона, която е сред първите в страната.