Община Разград се включва в социалната кампания на застрахователна компания „Лев инс” „Пази детето в интернет”.  На 8 декември като част от кампанията в Разград ще се проведе открит урок с лектори Явор Колев, Зоя Василев и заместник-кмета на Община Разград Добрин Добрев, по чиято инициатива Разград домакинства на събитието. Явор Колев е бивш началник на отдел „Киберпрестъпност” на ГДБОП, сега шеф ИТ и киберсигурност в „Лев инс”, Зоя Василев е също специалист по киберсигурност, шеф на „Cyber 360” и национален координатор на кампанията.

Откритият урок в Разград ще се проведе на 8 декември, четвъртък, от 13,30 ч. в Общинския културен център(Новия театър). Ученици от пети до осми клас от основните и средни училища в общината са поканени да  участват в открития урок. В дискусията могат да се включат и представители на институции, ангажирани с проблематиката.

Събитието се организира и със съдействието на Общинския съвет за наркотични вещества и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни е непълнолетни към Община Разград.

Социалната кампания „Пази детето в интернет” е насочена към превенция на онлайн тормоз и посегателство над деца в дигиталното пространство,има за цел да осигури защита за децата, както и да изгради у тях умения за безопасно ползване на интернет.