Община Разград започва внедряването на CAF по Проект на Института по публична администрация „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

В екипа, който се обучава от ИПА по прилагането на CAF са включени и 7 представители от Общинска администрация. Очаква се до края на февруари 2018 г. екипът да разработи доклад от самооценка на администрацията, чрез който ще се определят къде администрацията работи добре и къде са областите, които се нуждаят от усъвършенстване. След предприемане на мерки за подобрение се очаква администрацията да подобри услугите си за клиентите. Обучението е тридневно и цели оптимизация на административните услуги.