В периода от 01.08.-03.08.2017 г. се проведе обучение на експертите от отдел „Териториално и селищно устройство, кадастър и търговия“ и експертите от отдел „Общинска собственост и земеделие“, които ще използват внедрения софтуерен продукт GIS Explorer, съобщиха от пресцентъра на община Разград.

Системата е разработена, за да работи в широк спектър от области нуждаещи се от графично представяне на информация. Тя е с големи базови функционалности, предоставящи основа за надграждане на възможности, добавяне на модули и нови функции.

С внедряването на ГИС, ръководството на общината си поставя задачата да подобри качеството на административното обслужване в експертните области: управление на териториалното и селищно устройство и общинска собственост.