Приключи асфалтиране на улици в населените места в Община Разград, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

            Стартът на обществената поръчка „Ремонт на улици в
населените места в община Разград“ бе даден с асфалтиране на село Ушинци и
приключи с Раковски. Договорът обхваща всичките 21 населени места в общината на
обща стойност 1 654 901 лв. с ДДС. Средствата бяха отпуснати на Община Разград
целево от Министерски съвет.

            Изпълнител на поръчката беше фирма ДЗЗД „Пътстрой Разград
2018“ град Разград.  Асфалтирани са общо
110 855 кв.м., като е положен 11 331,1 тона асфалт във всичките
населени места.

            Работата включваше почистване, фрезоване на улиците и
асфалтиране с асфалтова смес. При някои населени места средствата, които са
използвани за рехабилитация са сходни, а квадратните метри асфалтирана площ са
различни, тъй като във всяко населено място подготвителната работа е наложила
различен размер на разхода на средства – фрезоване и почистване.

В с. Ушинци са
асфалтирани 3 634 кв.м. улична мрежа на стойност 64 999,16 лв. с ДДС.

В с. Дянково са
асфалтирани 11 325 кв.м. улична мрежа на стойност 149 993,11 лв. с
ДДС.

В с. Раковски са
асфалтирани 9 750 кв.м. улична мрежа на стойност 149 997,78 лв. с ДДС.

В с. Ясеновец са
асфалтирани 7 119 кв.м. улична мрежа на стойност 119 998,39 лв. с
ДДС.

В с. Стражец са асфалтирани
5 561 кв.м. улична мрежа на стойност 79 999,02 лв. с ДДС.

В с. Гецово са
асфалтирани 8 803 кв.м. улична мрежа на стойност 119 995,10 лв. с
ДДС.

В с. Мортагоново са
асфалтирани 5 402 кв.м. улична мрежа на стойност 79 996 лв. с ДДС.

В с. Киченица са
асфалтирани 5 930 кв.м. улична мрежа на стойност 79 999,84 лв. с ДДС.

В с. Осенец са
асфалтирани 5 584 кв.м. улична мрежа на стойност 79 991,15
лв. с ДДС.

В с. Дряновец са
асфалтирани 5 385 кв.м. улична мрежа на стойност 79 993,28 лв. с ДДС.

В с. Липник са
асфалтирани 3 460 кв.м. улична мрежа на стойност 49 989,48 лв. с ДДС.

В с. Благоево са
асфалтирани 3 362 кв.м. улична мрежа на стойност 59 997,46 лв. с ДДС.

В с. Топчии са
асфалтирани 3 842 кв.м. улична мрежа на стойност 59 998,27 лв. с ДДС.

В с. Радинград са
асфалтирани 3 295 кв.м. улична мрежа 49 999,02 лв. с ДДС.

В с. Недоклан са
асфалтирани 2 933 кв.м. улична мрежа на стойност 49 987,28 лв. с ДДС.

В с. Пороище са
асфалтирани 5 436 кв.м. улична мрежа на стойност 79 999,39 лв. с ДДС.

В с. Побит камък са
асфалтирани 4 931 кв.м. улична мрежа на стойност 69 989,21 лв. с ДДС.

В с. Балкански са
асфалтирани 5 090 кв.м. улична мрежа на стойност 79 997,99 лв. с ДДС.

В с. Просторно са
асфалтирани 3 655 кв.м. улична мрежа на стойност 49 995,08 лв. с ДДС.

В с. Черковна са
асфалтирани 3 188 кв.м. улична мрежа на стойност 49 986,41 лв. с ДДС.

В с. Островче са
асфалтирани 3 170 кв.м. улична мрежа на стойност 49 998,56 лв. с ДДС.