Днес кметът на Община Разград д-р Валентин Василев беше в село Киченица, където заедно с кмета на селото Дамян Йосифов, провериха асфалтирането на улиците в селото. Общата сума за асфалтиране е 80 000 лв. и се очаква дейностите там да приключат утре /14 юни/, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

         В момента техника подготвя  участъците в село Просторно, където ще бъдат
рехабилитирани улици на стойност 50 000 лв. Очаква се асфалтирането там да
започне в петък.

         Предстоят и подготвителни дейности  в село Топчии, като там ще бъде асфалтирано с
60 000 лв.

         Вече приключиха дейностите по асфалтирането на Островче на
стойност 50 000 лв., Мортагоново – 80 000 лв., Стражец – 80 000
лв., Липник – 50 000 лв., Осенец – 80 000 лв., Дряновец-80 000
лв.,Благоево – 60 000 лв.,Радинград – 50 000 лв.,Пороище-80 000
лв.,Ушинци – 65 000 лв.,Балкански – 80 000 лв.
Дейността продължава в населените места.

         Ще припомним, че бе направена обществена поръчка за ремонт
на улици в населените места на община Разград 
на обща стойност 1 650 000 лв. с ДДС, като средствата са
целеви и са отпуснати с постановление на Министерски съвет.