Община Разград реагира на влошеното състояние на алеите в ДГ „В.Левски“, в резултат на молба на директорката, след което алеите в детското заведение бяха асфалтирани и теренът превърнат в безопасно място, на което малчуганите от градината да играят.

Още няколко неотложни ремонти извършиха общинските звена.

ОП „Паркстрой“ почисти превърнатия в сметище подлез, до Бюрото по труда, като фирма „А.С.А.“ изхвърли събрания боклук. Сигналът за нерегламентирано сметище бе подаден  в интернет и няколко медии.

На още няколко сигнала Общината реагира и проблемите са вече решени. От служители на ОП „Ремонтстрой“ е заравнен и засипан с чакъл  черен път, който не е част от общинската пътна мрежа, но по молба на живеещи във вилите на Стражецки лозя /срещу Подстанция-Разград/ по време на приемна с граждани, кметът д-р Валентин Василев пое ангажимент  да направи проходимостта по-добра, тъй като там живеят десетки жители.  Неравностите по черния път възпрепятстваха придвижването на автомобили и ограничаваха достъпа на специализирани такива при нужда, посочиха живеещи в района. Гражданите аргументираха молбата си и с това, че в някои от вилите семействата са с малки деца.

На този етап е възстановена и част от оградата на Градски парк, в южната му част, за която също постъпиха сигнали, че на места е срутена. Проблемните участъци са ремонтирани.

Участък от пътя към „Пчелина“, който е успореден на велоалеята, е почистен от растителност от служители на ОП „Паркстрой“. Предстои да се обработи с техника, за да може да стане достъпен за пчеларите път, който ще  ползват, без да се налага да преминават през мястото, което се ползва от колоездачите.

Служители на ОП „Паркстрой“ в момента фрезоват стари дънери, с цел засаждане на млади дръвчета на територията на Общината.