Поради продължаващата епидемична обстановка в страната Община Кубрат заяви съгласие за сключване на анекс за изменение на Договор за реализиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Кубрат“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020”. Обхванати са 170 уязвими лица от общината, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената противоепидемична ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Целеви групи, попадащи в обхвата на проекта са лица с ниски доходи под линията на бедност, определена за страната за времето в което са поставени под задължителна карантина, уязвими лица в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки които да се грижат за тях. В обхвата на проекта попадат също и лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултата от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности. Програмата ще се реализира на територията на общината до 31-ви август 2020 г. и тя ще се реализира в град Кубрат и селата: Беловец, Горичево, Задруга, Каменово, Медовене,  Равно, Савин, Севар, Сеслав и Точилари. Потребителите на услугата получават супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.