Община Кубрат обяви бедствено положение след заседание на кризисния щаб. Заповедта е подписана от кмета Алкин Неби и е в сила от 11.00 ч. на 26 ноември до 11.00 часа на 27 ноември /понеделник/ 2023 г. с възможност за удължаване на извънредната ситуация. Мярката е взета поради лошите метеорологични условия, непроходимостта на общинските и републикански пътища, а също и на зачестилите аварии във водопреносната и електроразпределителна мрежа. С влизането на заповетта бе въведен и Общинския план за действие при бедствия и аварии в частта за снегонавяване и обледяване. Щабът за изпълнение на плана вече премина в непрекъснат извънреден режим на работа, с който ще се заемат отговорните лица и служби. При необходимост на бедстващи и пострадали хора ще бъдат осигурени завивки, дрехи, топла храна и напитки. Юридическите лица, еднолични търговци и физическите лица, собственици на техника, подходяща за снабдяване на вода за питейни и битови нужди, да организират по възможност снабдяването с такава в бедстващите населени места. Кметовете на кметства на засегнатите села да създадат временни щабове и организират снабдяването с вода на населението, като докладват обстановката на оперативните дежурни служби. Без ток и вода остават почти всички населени места в общината. Въпреки, че снеговалежът на места е спрял, ситуацията в общината остава тежка поради бурния вятър и падналите дървета и прави разчистването на снега много трудно. Всички машини са на терен и разчистват улици и пътища от общинската пътна мрежа, като Община Кубрат призовава за повече търпение и разбиране. Ангажиринате служби проявяват разбиране, като при първа възможност се отзовават на различни сигнали. От електроразпределителното дружество уверяват, че всички екипи на компанията са мобилизирани и работят за възстановяване на електрозахранването. На много места в общината има скъсани жици и проводници вследствие на силния вятър и снеговалеж. Поради тежката ситуация е взето решение занятията в учебните заведения на територията на общината да бъдат преустановени, включително в детските градини и ясли. Занятиятията ще бъдат възобновени във вторник – 28 ноември. От общината призовават хората да не предприемат рискови пътувания и да спазват точно указанията на органите на реда.