Областният управител Гюнай Хюсмен командирова заместник областния управител Евгени Драганов в община Кубрат, където да извърши оглед на ситуацията на засегнатите от кризата със сметосъбирането и сметоизвозването населени места и да подготви доклад за състоянието им, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Докладът ще бъде изпратен в Министерски съвет и в Министерство на околната среда и водите. В същото време ще се търси възможност за съдействие от страна на оператора на Регионалното депо за отпадъци в Разград.

Бедственото положение в община Кубрат бе обявено днес от общинския кмет Алкин Неби за срок от 7 дни, то касае всичките 17 населени места на територията на общината. Бедственото положение е обявено във връзка с увреждане на здравето на хората и значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с биологични вещества и материали, вследствие на натрупани битови отпадъци и неизпълнение на договор фирмата-изпълнител от месец април.