По време на днешното извънредно Общо събрание присъстващите членове единодушно приеха да се променят границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Исперих, чрез отделяне на община Завет и присъединяването ѝ към територията, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД.
До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите от община Завет, те ще продължават да се извършват от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация „ООД – Исперих.

На заседанието бе съгласуван и бизнес планът за развитие на дейността на дружеството в Исперих за периода 2017 – 2010 година. Прието е препоръчителният размер на вноската на държавата да е 9 332,72 лева.
Губернаторът Манол Кившанов свиква извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ в Разград. То е насрочено за утре от 10.30 часа.