Община Разград напомня, че почистването на снега пред сградите и премахването на висулки от покривите е задължение на лицата, обитаващи сградите.

Във връзка с обилните снеговалежи и натрупването на големи количества сняг по тротоарите и покривите на сградите, на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на община Разград, местната управа уведомява, че почистването от сняг и лед е задължение на лицата, които ги обитават или стопанисват, организирани от управителите на етажната собственост или председателите на управителни съвети.
Снегът по тротоарите затруднява придвижването на пешеходците, а надвисналите ледени късове от фасадите на сградите, водят до непосредствена опасност за здравето и живота на гражданите.
В тази връзка местната управа умолява гражданите своевременно да почистват снега по прилежащите тротоари и при възможност надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите.
Общинска администрация Разград, предварително благодари за проявеното разбиране и съдействие.