15-членен Обществен съвет, който ще подпомага работата на Регионалния исторически музей в Разград, бе учреден днес. Председател е Таня Тодорова – директор на музея. В състава са още двама музейни специалисти и представители на Общината, училища, културни институции от града, журналисти, общински съветници.

Първото решение на Съвета бе до една седмица ръководството на културната институция да изготви списък с проблемите на музейното дело, които не зависят от местната власт: финансиране за издръжка, свързана с разширяващите се дейности на Регионалния музей към общините в Лудогорието, поддръжката на Археологическия резерват „Абритус“, разкопки и консервация на движими и недвижими паметници на културата и др.  Списъкът ще бъде изпратен в Министерство на културата.

В началото на март Регионалният исторически музей ще стартира процедурата за номинации за следващия носител на наградата на Община Разград на името на акад. Анание Явашов. Поканата ще бъде публикувана в средствата за масово осведомяване, като и на сайта на Общината и на музея. Ще бъде разпратена и до всички културни институции в Разград. Мотивираните писмени предложения ще се приемат от 15 до 31 март в деловодството на РИМ-Разград или на е-mail: pegas_rz@abv.bg  

След това Общественият съвет ще внесе отговарящите на изискванията номинации за обсъждане и решение на ОбС. Наградата се връчва веднъж на четири години на 18 май – Международен ден на музеите, за „високи резултати в областта на научните изследвания, съхраняване, опазване и популяризиране на историческото наследство на Разград и региона“.

Наградата на името на акад. Анание Явашов е учредена през 1982 години и досега нейни носители са: Йордан Добрев /1984 г/; Ара Маргос /1987 г./; Тотьо Иванов /1993 г./; проф. Теофил Иванов /1997 г./; Ганчо Йорданов /2001 г./; Стоян Стоянов /2005 г./; проф. Любомир Миков / 2009 г./; Ангел Павлов /2012 г./ и проф. Диана Гергова /2016 г./.

Тази година ще премине под знака на 135-та годишнина на музейното дело в Разград. През 1895 г. са проведени първите археологически проучвания в местността Хисарлъка от акад. Анание Явашов, а откритите артефакти са обособени в училищни сбирки. През 2022-ра се навършват и 100 години от основаването на Археологическото дружество в Разград, чийто наследник е Разградският музей. За организирането и провеждането на събития по повод тези годишнини идния месец ще бъде сформиран Инициативен комитет , в който ще бъдат привлечени представители на училища, читалища, културни институции, научни работници и специалисти в различни професионални направления.

През ноември РИМ-Разград ще организира национална научна археологическа конференция по повод 100-годишнината на Археологическото дружество и изложба за 135-та годишнина от проучванията в Хисарлъка.