Днес в Община Разград се проведе заседание на Обществен съвет по социално подпомагане, съобщиха от пресслужбата на общинска администрация.

Той заседава до четири пъти в годината. Председателят на съвета, зам.-кметът Ердинч Хасанов, представи дневния ред, който включваше обсъждане на Годишен план за социални услуги за 2017 г.
След като бяха представени новоразкриващите се социални услуги, бяха изслушани и предложенията на членовете на Обществения съвет.
Обсъдени бяха предложенията на директори на институции, за намаляване или увеличаване на капацитета на поверените им социални услуги.
Предложено бе да се предвиди през 2017 г. изграждане на приют за бездомници в Разград, подчертано бе, че към момента те получават грижа от Домашен социален патронаж, където се хранят.