Заместник-кметът на Община Разград и председател на Обществен съвет по социално подпомагане в Община Разград Милена Орешкова откри и ръководи днес заседание на Обществения съвет, в което взеха участие представители на 15 институции, сред които: РД“Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция, Регионално управление по образованието-Разград, Българският червен кръст-Разград, Дирекция Бюро по труда-Разград и неправителствени организации.

В дневния ред на заседанието бяха включени и разгледани следните точки:

  1. Запознаване с Отчет за изпълнените дейности на социалните услуги на територията на Община Разград за  2019 година.
  2. Разглеждане и обсъждане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Разград за 2021 година.
  3. Други по предложение на членовете на Обществения съвет по социално подпомагане.

Участниците гласуваха по предложения, свързани с отчета и анализа на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Разград за 2021 година, като приеха и двата документа.

В края на заседанието заместник-кметът Милена Орешкова отправи благодарности към всички институции и организации, които бяха съпричастни към хората, изпаднали в затруднение по време на извънредната ситуация и които им оказаха бърза и навременна помощ.