До 28 февруари включително община Разград ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария”. Средствата са осигурени от Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика.

Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие и хляб в рамките на работните дни.