В последните дни на 2016 година е сключен нов договор между Община Разград и Фонд „Социална закрила” за реализиране на социалната услуга ”Обществена трапезария” целогодишно от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общата стойност на договора е 28 520,00 лв., осигурените средства са за 50 лица от следните целеви групи: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /; скитащи и бездомни лица.
Размерът на финансирането на услугата за едно лице на ден е 2.30 лв.
Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие и хляб в рамките на работните дни.