На редовното си заседание днес по предложение на министър-председателя Бойко Борисов Министерски съвет реши да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за реконструкция и възстановяване на джамия „Макбул Ибрахим паша“ в Разград, новината бе съобщена от пресцентъра на областна управа. Процедурата за обществена поръчка се възлага на областния управител на област Разград, като приложи чл. 114 от Закона за обществените поръчки.
Джамията „Макбул Ибрахим паша“ в Разград е построена през XVI в. и е паметник на културата с категория „национално значение“, а през 1973 г. с писмо на НИПК е декларирана като архитектурно-строителен паметник на културата. В момента молитвеният дом е в изключително тежко състояние и се нуждае от ремонт на покрива, сериозно конструктивно укрепване и реставрация – аргументират се от Министерски съвет.
Припомняме, че Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен започна да прави постъпки за стартиране на ремонтни дейности по паметника на културата няколко месеца след встъпването си в длъжност. По негова инициатива през лятото бе почистен покривът на джамията от храстовидна и дървесна растителност, а по-късно по негово предложение Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет отпусна 20 000 лева за укрепване на покрива преди настъпването на зимата. Г-н Хюсмен получи подкрепа в каузата си за извършване на реставрация на джамията от премиера Бойко Борисов, за което изказва своята благодарност. „След като 27 години никой управник не е поел ангажимент към възстановяване на рушащия се паметник на културата, сега се дава възможност както да се увеличи туристическият потенциал на региона, така и бъде успешно завършен цялостният вид на градския център на областния град“ – коментира г-н Хюсмен.