Днес и утре в хотелски комплекс „Лес“ се провежда обучителен семинар на тема: „Механизми и добри практики за развитие и реализиране на местни политики и дейности в областта на превенцията. Училищни превантивни клубове“. Във форума ще вземат участие директори на учебни заведения, председатели на Училищните клубове по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, координатори на Училищни превантивни клубове, представители на институции, ученици и родители.

В рамките на двата семинарни дни лектори ще акцентират на актуалната ситуация свързана с употребата на наркотици сред младите хора, ролята на училището и семейството в превенцията, механизми и добри практики за развитие на местни политики в областта на превенцията на наркоманиите и доброволчество при превенцията на рисковото поведение по връстников подход.

Лектори са Добромир Досев, д-р Борислав Станчев, Бисерка Алексиева.