На 22 и 23 април 2024г. Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към него организираха и проведоха обучителен семинар за медицински специалисти, работещи в училища в Община Разград, педагогически съветници и психолози от училища в Разградска област. Темата на обучението бе „Риск от развитие на зависимости и хранителни нарушения в детско-юношеска възраст. Специфики на преморбидната личност и изграждане на мотивация за промяна.“, а обучители – Милена Петрова и Сирма Георгиева от „Фондация за живота – превенция и лечение на зависимости“ гр.Варна.

Те представиха пред участниците в семинара темите: как да разпознават симптомите на употреба за различните зависимости и деструктивно поведение; как да разговарят с родителите за проблема с тяхното дете; как да контактуват с децата, за да бъдат по-склонни да ни се доверяват; как да комуникират различните институции в училище помежду си; как да се запази достойнството на всички по веригата; как се стига до зависимост.

Наблегна се и върху проблема с хранителните разстройства при подрастващите, който става все по-актуален. Участниците дискутираха по въпросите: как да помогнем на децата с хранително разстройство; как да говорим с учителите; как да разграничаваме хранителни разстройства, както и превенция на употребата на енергийни напитки и вейпове; как да привлечем родителите по темите, свързани със зависимостите; ролята на родителя в превенцията и работата със зависимостите.

Интересът и активността бяха много големи от страна на педагогическите съветници и психолозите от училищата, които предложиха да се правят по-често такива ползотворни обучителни срещи.