Във връзка с усложнената епизоотична обстановка  по отношение на болестта Африканска чума по свинете в България, директорът на Северноцентрално държавно предприятие Габрово инж. Цветелин Миланов разпореди спешни мерки за надзор и предотвратяване на разпространението на Африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на предприятието, съобщиха от предприятието.

         В синхрон със заповед на земеделския
министър, е създадена организация за провеждане на срещи-обучения с Ловните
сдружения и членовете на дружините по места, в които ще вземат участие експерти
от СЦДП, служители от държавните горски и ловни стопанства и експерти от ОДБХ. По време на обученията ще бъдат обсъдени новите случаи на
АЧС, мерките за биосигурност и ограничаване разпространението на болестта,
както и необходимостта от предприемане на спешни действия за драстично
намаляване броя на дивата свиня, чрез постоянен индивидуален лов.

         По утвърдени графици
ще се извършва и обход на ловностопанските райони от служители на държавните
горски и ловни стопанства, във връзка с мониторинг на АЧС. Целта на постоянното
наблюдение е да се установи евентуалното наличие на умрели диви свине или
такива с нетипично поведение.

         Предприемане на
действия за засилен отстрел на дивата свиня, с цел намаляване на нейната
популация до абсолютен минимум от 0,5 – 0,3 бр. на кв.км., бе разпоредено на
директорите на териториалните поделения в обхвата на СЦДП – Габрово и
ползвателите на дивеча в държавните дивечовъдни участъци.

Стриктно ще се следи за достигане на съответната по-ниска
плътност на популацията при изпълнение на плановете за ползване на дива свиня в
ловностопанските райони. 

         В изпълнение на
дадените указания от МЗХГ, ежеседмично ще се предоставя информация относно
предприетите мерки от страна на държавното предприятие за
надзор и предотвратяване на разпространението на болестта АЧС.