Днес, със съдействието на Областна администрация Разград, Регионална дирекция за социално подпомагане – Разград проведе обучение и супервизия за служителите в отделите „Закрила на детето“ в област Разград, на тема „Употреба на децата в процеса на раздяла и въвличането им в междуфамилни войни – Синдром на родителското отчуждаване – основни белези за идентифициране, работа с детето и семейството“, съобщиха от пресслужбата на областна администрация.
Обучението цели да запознае социалните работници с характерните белези на родителското отчуждение и начините, по които да го откриват при работа с децата и семействата. Много често в работата си по случаи касаещи раздяла и развод, социалните работници се сблъскват с т.нар. „фамилна война“ за правата над детето, при която често се използват съзнателно или безсъзнателно манипулации над детето. Родителското отчуждаване е създаване на отделна
/единствена/ взаимовръзка между дете и единия родител, като се отхвърля другия родител. Напълно отчужденото дете не иска да има никакъв контакт с единия родител и изпитва само негативни чувства към него и само позитивни чувства към другия родител. Това дете загубва реална представа за чувствата си към двамата си родители. Постоянният характер на конфликта, комбиниран с характерното за него задълбочаване, сериозно уврежда психичното здраве на родителите и психологическото развитие на детето.
Разгледани бяха основните последици за децата, когато е налице родителско отчуждение. Основно проблемите засягат психо-емоционалното развитие на децата и се проявяват като проблеми в поведението. В зависимост от възрастта и нивото на развитие основните последици от манипулациите и отчуждението се проявяват в: смущения в поведението, проблеми с успеха в училище, проблеми в развитието, агресия и протест срещу социалните норми, отхвърляне на авторитети. Последиците от травматизирането продължават до зряла възраст.