На 8 април – Международния ден на ромите, в Областна администрация – Разград се проведе кръгла маса на тема „Добри практики в сферата на интеграцията на уязвими общности, включително роми, в област Разград”, на която присъстваха представители на неправителствени организации от областта, работещи в тази насока.
Зам. – областният управител Виолета Тодорова подчерта, че целта на инициативата е участниците в кръглата маса да споделят свои добри практики и да бъдат взети решения, с които да се подпомогне интеграцията на уязвимите групи в нашата област.
Камен Макавеев от СНЦ „Асоциация Интегро” сподели, че работата на сдружението, което представлява, е насочена преди всичко към стимулиране на хората от уязвимите групи да се образоват, което спомага за подобряване на процеса на интеграция. Той подчерта, че „Асоциация Интегро” от дълги години работи в тази насока, подкрепя децата и вече има постигнати резултати.
Емин Ферад – председател на УС на СНЦ „Амор” разказа за обмена на опит, който членове от сдружението са направили в края на месец март с представители на община Каварна. Той представи някои от реализираните добри практики на общинските служби в Каварна, които са допринесли за интеграцията на малцинствата и с това са повишили стандарта на живот на цялото население там.
След близо два часа представяне на вече работещи практики, положителните резултатите от тях и идеите за нови стратегии, участниците в кръглата маса взеха решение, в най-кратък срок да бъде организиран работен форум в Областна администрация – Разград. На него ще се направят конкретни предложения и ще бъдат представени идеи, реализирането на които ще подобри процеса на интеграция на уязвимите групи в Област Разград.
По време на срещата бе представена и листовка изготвена от Областна администрация-Разград, съвместно със СНЦ „Амор” и СНЦ „Агробизнесцентър-Кубрат”, която представя историята и културата на ромите.