Уважаеми трудещи се хора,

За мен е чест да ви поздравя по случай Деня на труда и на международната работническа солидарност. Денят, в който отбелязваме постиженията от труда на всички хора по света, но също така отбелязваме завоюванията на социалната справедливост  и солидарност на хората на труда.

Празникът Първи май  всяка година е отражение на времето,  а то ни носи непрекъснати промени. Тази година Денят на труда и международната работническа солидарност се отличава с още по-широки и нови измерения на  понятията  за  труд и за солидарност.  С предизвикателствата, пред които Ковид 19 кризата изправи цялото човечество, трябва да се справим  заедно, солидарно и отговорно.

Много хора загубиха работата си, а  други трябваше бързо да се пренастроят и да приложат нов дигитализиран и  иновативен подход към трудовите си задължения. Историята на човечеството не помни друг подобен период на толкова динамичен технологичен преход.  Дойде време за много по-високи изисквания към работещите – за придобиване на нови умения, на знания, на прилагане на иновативни решения в сферата на труда. Променят се традиционни форми на труд.

Въпреки всички тези предизвикателства, ние сме свидетели, че икономиката на България не изпита толкова критични удари. България се справя сравнително добре и с ограничаване на безработицата. Това в най-голяма степен се дължи вас, на работещите хора. Българските трудещи се хора проявиха смелост, предприемчивост, гъвкавост и умения в дистанционната работа.

В Икономическия  и социален съвет работещите хора са представени от техните синдикални организации, които  последователно  защитават правата на работниците у нас.  В Икономическия и социален съвет участват и работодателските организации, които от своя страна  прилагат принципите на корпоративната социална отговорност и също се грижат за добри условия на труд за работниците си, както и за тяхната по-добра квалификация. В резултат на съгласието на  представителите на синдикатите и работодателите, както и на представители на други неправителствени организации ИСС приема редица актове, в които изразява позициите си  за справедливост, солидарност и отговорност  в сферата на труда.

Днес, на 1 май 2021 г., поздравявам всички хора, които полагат труд в различни сфери на обществения и икономически живот на Родината ни. Поздравявам ви за солидарните ви усилия за напредък и ви пожелавам нови успехи.
Честит 1 май!

Зорница Русинова

Председател на Икономическия и социален съвет