Обучения на работещите в сферата на образованието ще е сред приоритетите в работата на Областния оперативен екип (ООЕ) към Областния съвет за превенция на домашното насилие (ОСПДН) в област Разград. Това е включено в проекта за План за дейността на ОСПДН през 2017 г., който бе обсъден днес на заседание на Оперативния екип. До седмица членовете на Оперативния екип имат време да правят допълнения към Плана за настоящата година и Отчета за отминалата, окончателно двата документа ще бъдат утвърдени на следващото заседание, което бе насрочено за 29 юни.

На заседанието днес участниците в Оперативния екип бяха приветствани от Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен, който им пожела ползотворна работа и изрази подкрепата си за дейността на ОСПДН. Участие в заседанието бе първата публично събитие, в което се включи на новия си пост заместник областният управител Евгени Драганов, той ще е и заместник-председател на ОСПДН.

В заседанието участваха още: Георги Милков – Председател на УС на Сдружение „Център на НПО в гр. Разград”, Диляна Георгиева – Член на УС на Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград, Валентин Цанев – Заместник-районен прокурор в Районна прокуратура Исперих, Нели Генчева – Съдия в Районен съд Разград, Нергис Федаил – Директор на Дирекция в Община Разград, Татяна Костова – Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Разград, Атанас Дончев – Началник на Регионално управление на образованието Разград, Синан Тахсинов – началник сектор ООРТП в ОДП Разград, Ани Василева – Полицейски инспектор в сектор ООРТП, отдел „Охранителна полиция” в ОДП Разград и Областен координатор по домашното насилие и Ивелина Игнатова – адвокат.

На заседанието Георги Милков – Зам. председател на ОСПДН и Председател на УС на СНЦ „Център на НПО в Разград” – представи отчет за дейността на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград.

Светлин Симеонов – Секретар на ОСПДН и главен експерт в Областна администрация Разград – представи план за работа на план за дейността на ОСПДН за 2017 г. Сред приоритетите е обучение на работещите в сферата на образованието относно това как да различават жертвите на домашно насилие.

Диляна Георгиева – член на ОСПДН – представи разработената Програма за превенция на домашното насилие.

В края на заседанието г-н Симеонов обобщи, че от началото на годината е извършена значителна работа по отношение на превенцията от домашно насилие със създадения Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград, създадената система за комуникация и проведените няколко обучения на членовете на съвета, организираните мобилни приемни по населени места в областта и активната работа на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград. В резулатат на това нараства броят на хората, които намират смелост да потърсят услугите на компетентните институции и да намерят решение на проблеми с домашно насилие.

Припомняме, че Областният съвет за превенция на домашното насилие в област Разград е междуинституционална структура, която обединява усилията на компетентните институции в работата по проблема с домашното насилие. Съветът беше създаден от членове на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград с цел по-бърза реакция и оперативност при решаване на проблеми.