Областният управител Манол Кившанов взе участие в тридесетото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него, което се проведе на 8-9 юни в Силистра.

По време на заседанието за заместник – председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район беше избран г-н Пламен Стоилов – кмет на Община Русе, с мандат 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.
Членовете на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния План за развитие на Северен централен район (2014 – 2020 г.) за 2015 г. Годишният доклад съдържа информация за общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално – икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво.
На заседанието на Съвета присъстващите бяха информирани относно Проект за подкрепа на изоставащите региони в Европа по отношение на иновационните и научно – изследователски стратегии за интелигентна специализация.
Представителите на управляващите органи на оперативните програми – членове на РКК информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.
В края на заседанието Областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев – председател на настоящия форум, предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за второто шестмесечие на 2016 г. на областния управител на област Русе Стефко Бурджиев.