На работна среща, организирана от ръководството на Областна администрация-Разград, бе създадена организация за работа по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст. Заседанието ръководи заместник областният управител Евгени Драганов, в дискусията участва и другият заместник областен управител Нурие Црънгалова.

На поканата за участие в срещата се отзоваха ресорните заместник кметове от 6 от общините в Лудогорието, с изключение на община Самуил. Всички те се ангажираха да спазят срока, определен по време на заседанието за представяне на броя на екипите за обхват и районите, в които те ще работят – 21 юли. Според решението на Министерски съвет екипи за съвместна работа между институциите трябва да има на територията на населените места, в които има училища. Където учебните заведения са повече от едно, Регионалното управление по образование решава колко екипа да се създадат. Задължително в тях участват представители на пет институции: РУО, община, МВР, РД“Социално подпомагане“ и училището в населеното място.

Ангажимент към каузата да се завърнат в училищата необхванатите деца обаче в Разградско поеха и останалите институции, присъстващи на заседанието. Участниците в него приеха да станат част от Координационното звено на областно равнище за изпълнение на Решение №373 на Министерски съвет.

Ръководителят на ТЗ“ГРАО“ Данка Русева коментира, че вероятно, ако се ползват за база настоящите адреси, когато се направят засечки между списъците на социалните служби и РУО ще има разминавания, тъй като хората масово не се регистрират по настоящите си адреси. Г-н Драганов призова представителите на общините да се обърнат към селските кметове с молба да активират гражданската регистрация, за да няма подобни разминавания. Той апелира още и към представителите на Бюрата по труда да се интересуват къде са децата на регистрираните при тях безработни.

Представителите на неправителствените организации, поканени на срещата, заявиха, че приветстват реализацията на Механизма, като уточниха, че ще са още по-полезни, когато започне конкретната работа с отпадналите деца с прилагането на различни мерки за връщането им в училище.

Началникът на РУО-Разград Атанас Дончев заяви, че според предварителните данни отпадналите от училище деца в региона са около 300, като повече от половината от тях са в чужбина с родителите си.

В края на срещата Атанас Дончев представи и резултатите от приема на ученици след 7 клас в Област Разград. По негови данни от предвидените 48 паралелки, са закрити 12. Сформирани са общо 38 паралелки, но в някои от тях са слети по две специалности – на трето класиране това е станало в: Гимназия „Васил Левски“-Исперих, ПГСС“Хан Аспарух“-Исперих, ПГВМЗ“Александър Стамболийски“-Лозница.