Създаването и изпълнението на Концепцията за социална отговорност в Областна администрация-Разград е включено в сборник „Добри практики в държавната администрация за 2018 г.“, издаден от Института по публична администрация, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Сборникът включва 39 добри практики на държавни и общински институции от цялата страна, участвали в традиционния конкурс за добри практики, които ИПА организира от 2014 г. насам. Сред целите на провеждането на конкурса за добри практики в българската администрация е стимулиране прилагането на принципите за добро управление, даване на възможност за учене чрез споделяне на практически опит, допринасяне за реализиране на Стратегията за развитие на държавната администрация и Стратегията за развитие на електронното управление.

В тазгодишното издание на сборника единственият представител на Лудогорието е Областна администрация-Разград. Надпреварата бе в три категории: „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление“ и  „Социална отговорност“. Областна администрация-Разград участва в категория „Социална отговорност“ със своята Концепция за социална отговорност. Създаването на Концепцията се породи благодарение на внедряването на системата за управление на качеството CAF. Изпълнението на Концепцията през 2018 г. включваше дейности в следните сфери: ангажираност към опазването на околната среда и устойчивото развитие, подкрепа на хора в неравностойно положение, подкрепа на личностно развитие на деца и младежи, дейности в подкрепа на безопасността на движението, дейности за опазване на културно-историческото наследство в областта, изпълнение на политики в подкрепа на устойчивото развитие на област Разград. Сред конкретните дейности, проведени в изпълнение на Концепцията, са: осигуряване на дарения за първокласници, изявени деца и младежи и ученици в неравностойно положение, подкрепа и осигуряване на изява на талантливи деца и младежи чрез провеждане на конкурса за рисунки „Великден през моите очи“, предприемане на мерки за опазване на сгради – паметници на културата като джамията „Ибрахим паша“ и бившия Гарнизонен клуб (ДНА), осигуряване на възможност за обмен на опит с чуждестранни партньори – уреждане на визити за обмен на опит в Одрин, Република Турция на представители на учреждения, училища, читалища, културни институции, спортни клубове, пенсионерски клубове и други в рамките на Декларацията за сътрудничество и съвместна дейност между областите Разград и Одрин, като само през 2018 г. са организирани над 10 опознавателни визити с повече от 500 участника от област Разград.

Освен в сборника Концепцията може да бъде видяна и на сайта на Областна администрация като част от Стратегията за развитие на Областна администрация Разград 2018 – 2020 г.  http://rz.government.bg/files/upload/proekti/strategiq_za_razvitie.df.pdf.