Областният управител Манол Кившанов ръководи заседанието на Щаба за защита при бедствия, на което бе обсъдена готовността на институциите на територията на Разградска област за действие при усложнена зимна обстановка. Териториалните структури на централната власт и общините докладваха за взетите превантивни мерки срещу евентуални последици върху населението и инфраструктурата с оглед на идващата зима.
Ръководители и представители на Пожарна безопасност и защита на населението, ОД на МВР, Спешна помощ, Енерго Про, „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД и Областно пътно управление заявиха, че разполагат с необходимото техническо оборудване и човешки ресурси за предотвратяване на аварийни ситуации.
Общините са пред финализиране на процедурите за избор на снегопочистващи фирми и очакват договорите да бъдат подписани в началото на месец ноември, стана ясно още по време на заседанието. Детските градини и учебните заведения вече са подсигурени с течно и твърдо гориво.
Началникът на Областно пътно управление инж. Людмил Янев обяви че и тази година републиканската пътна мрежа в Лудогорието ще бъде почиствана от Консорциум ТРП Разград с фирми „Строймонтаж“ и „Пътно строителство“. 87 машини ще бъдат ангажирани в снегопочистването – 3 роторни снегорина, 4 автогрейдъра, снегорини с гребла – 25 броя, комбинирани машини с цистерни и гребла за разпръскване на разсол и пясък – 36 броя и 13 патрулни автомобили.
Инертните материали са разпределени в 4 бази. Количеството им е на 100 процента като сол е 1994 тона, 4490 тона пясък, разсол или луга – 1300 тона е налична. Калциев хлорид 4 тона срещу заледявания.
По време на заседанието стана ясно, че са подготвени списъците с болните на хемодиализа за да могат пътищата до домовете им да се чистят приоритетно. Докладите на всички институции показаха, че те са взели необходимите мерки за предотвратяване на кризисни ситуации през предстоящата зима.