На 22 октомври /четвъртък/, от 11 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград ще се проведе заседание на Областния щаб за борба с коронавируса при следния дневен ред:

Актуална епидемична обстановка по отношение на COVID-19 в област Разград – докладва директорът на РЗИ – Разград;

Осъществяване на контролни дейности по спазване на постановените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на коронавируса в област Разград – докладват ръководителите на РЗИ – Разград, РУО – Разград, ОД на МВР – Разград, Дирекция „Инспекция по труда“ – Разград;

Обсъждане въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Разград, във връзка с писмо от Министъра на здравеопазването, с изх. № 15-00-4/19.10.2020 г, с препоръки за дейности за ограничаване разпространението на COVID-19 и поради нарасналия брой заразени с COVID-19 жители на областта ни.