Областният управител на Разград д-р Деян Димитров ще провежда ежемесечни работни срещи с кметовете на общини в региона. Това стана ясно след опознавателното събиране, която се проведе днес в Областна администрация. Целта е да се постигне добра комуникация между държавната и местната власт в търсене на решения за проблемите на хората в региона.

    На срещата присъстваха кметове и заместник-кметове на седемте общини в областта. 

    Д-р Димитров и представителите на местната власт се обединиха около идеята, че някои от тези ежемесечни срещи трябва да са тематични, по конкретни проблеми, и да се провеждат в широк кръг, включващ всички, в чиито компетенции е намирането на решение. Една от обсъжданите теми, която вероятно ще е предмет на някоя от следващите работни срещи, е желанието да се консолидира ВиК секторът в региона. Липсата на  такава консолидация води до невъзможност да се  получи европейско финансиране и да бъдат обновени водопреносната система, канализацията и пречиствателните станции.  

    Кметовете запознаха областния управител с постиженията и прилаганите добри практики в общините. Разказаха и за проблемите, които срещат. Най-често това са лошото състояние на пътищата и уличната мрежа, амортизираната водоснабдителна мрежа, липсата на инвестиции, безработицата, застаряването на населението и обезлюдяването на населените места.