Областният управител на област Разград Драгомир Златев и експерт от екипа му взеха участие в проведената днес в Ритуалната зала на Община Габрово информационна среща за представяне на целите и дейностите на Регионален център за предприятията на социалната и солидарна икономика, който се създава в Габрово и ще обхваща с дейността си областите от Северен централен район – Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра.

Събитието се организира от Министерството на труда и социалната политика, като в него се включиха вицепремиерът Атанас Пеканов и заместник-министърът Надя Клисурска.

Домакин на форума бе Областна администрация Габрово. Участие в него взеха и областният управител на Силистра Николай Неделчев, заместник областният управител на Велико Търново Станислав Николов, заместник областният управител на Силистра Димитър Тодоров, представители на местната власт, ръководители на институции и представители на бизнеса.

Бюджетът на финансирания по Плана за възстановяване и устойчивост проект, по който се създават Регионалните центрове, е 27 млн. лв. Той предвижда да се изградят 6 регионални центъра (фокус точки) на социалната икономика в градовете Пловдив, Ловеч, Варна, Бургас, Благоевград и Габрово. Задачата на Регионалните центрове е да развиват регионалния капацитет на модернизацията на предприятията от социалната и солидарната икономика, да се насърчават дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия и да се подкрепят регионалната конкурентоспособност на социалната икономика. С финансиране по проекта над 100 социални предприятия в страната ще могат да получат до 90 000 лв., за да развият своята дейност и да станат по видими на пазара. Допустими ще са и предприемачи от област Разград, ако се регистрират като социални предприятия.

“Всички проекти, които са част от Плана за възстановяване, са важни, но за мен едни от най-важните са тези в социалната сфера. Изключително съм благодарен на Министерството, което се представя отлично при изпълнението на европейски програми. Първата от тях – за картиране на социалните услуги, вече е приета и стартирана. Проектът, обект на настоящата дискусия, също има особено значение. Той е важен за областите в Северен централен район. В град Габрово ще бъде разкрит регионален център, който ще бъде място за споделяне на опит, идеи и иновативни решения. Днешното събитие е част и от една по-голяма картина. Преди две години ЕК представи План за развитието на социалната икономика, като в него са включени действия от три области: създаване на подходящи условия за развитие на социалните предприятия; създаване на нови възможности за разширяване на социалната икономика; развиване на потенциала. През тази година се очаква да стартира и общ портал на ниво ЕС, на който социалните предприемачи ще намерят информация за политики, възможности за финансиране, за обучения и за различни инициативи на ЕС.“, обясни вицепремиерът Атанас Пеканов и допълни, че акцент по проект П41 ще е дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия. В новия програмен период се предвижда да бъдат отпуснати средства за стартиране и развитие на социално предприемачество, преквалификация и усъвършенстване на съществуващите предприятия.

Пеканов открои като важна цел и осъществяването на трайно сътрудничество между социалните предприемачи, конвенционалния бизнес, централната власт, местната власт и гражданите.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска посочи, че темите за социалната и солидарна икономика не са добре развити до момента, въпреки че през 2018 година е приет Законът за предприятията на солидарната и социалната икономика.

„Основната цел на фокусните точки в този проект е социалните предприятия да могат да получат по-голяма видимост, да се повиши квалификацията на хората, които работят в тази предприятия. Надявам се след всички срещи и с функционирането на регионален център за социална и солидарна икономика, в регистъра ни да бъдат вписани повече фирми. Работата с този регистър и процедурата са лесни за изпълнение и цялата достъпност е направена така, че да привлича повече социални субекти“ каза Надя Клисурска.

„На тази база правните субекти със социална насоченост, които отговаряха на нормативните изисквания, бяха обособени в нарочен регистър. За съжаление, към днешна дата броят на предприятията в регистъра е 38, а на територията на Северен централен регион има само едно, което се намира в община Горна Оряховица. Надявам се с този проект да направим възможното повече стопански субекти да се включат в Регистъра на социалните предприятия. Такива мога да бъдат неправителствени организации, кооперации, юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Всички те могат да се възползват от ресурсите на проекта, а и по Програма „Развитие на човешките ресурси“, в която са предвидени над 43 млн. лв за развитие на социалното предприемачество.“, поясни заместник-министърът.

Клисурска допълни, че процедурата по вписване в регистъра е улеснена, като предприемачите трябва да покриват законоустановен минимум. Тя даде пример с предприятията, в които работят хора от уязвими групи. Според закона те са 13 – хора с трайни увреждания, продължително безработни, безработни над 55 години, лица до 29-годишна възраст без предходен професионален опит, бездомни, пострадали от домашно насилие, лица със зависимост от алкохол или наркотици, преминали успешно рехабилитационна програма, бежанци, и други. Всяко предприятие, в което работят подобни лица може да бъде социално, ако броят им отговаря на законовите разпоредби, а в устава и вътрешните им правила е предвидено участие на работещите в управлението на предприятието.

В Регионалния център в Габрово ще работи екип от 7 души, като се очаква да бъде сформиран до няколко седмици. Центърът ще се помещава в сграда – държавна собственост на ул. „Успех“ № 1 в град Габрово. В нея ще бъде обособено изложбено пространство, където ще се презентират продукти и произведения от социални предприятия в региона. Целта е социалните предприятия и техните стоки и услуги да станат видими, конкурентноспособни, общодостъпни и привлекателни.

На форума бяха разяснени още стъпките, по които предприятията да се регистрират в Регистъра на социалните предприятия и критериите, които трябва да изпълнят, като ще се търси и добавена социална стойност.