Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен участва днес в Десетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“, съобщиха от пресслужбата на губернатора.
На форума в столицата информация относно актуалното състояние на ОП“Региони в растеж“ представи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управителния орган на програмата Деница Николова. На заседанието бе обсъдено и изменение на критерии за подбор на операции по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие на ОП“Региони в растеж“. Представени бяха и критерии за подбор на операции по други две процедури – „Регионална здравна инфраструктура“ и „Развитие на туристически атракции“. Одобрена бе и Индикативната работна програма за 2018 г. по ОП “Региони в растеж 2014-2020“.