Областният управител Владимир Димитров бе с екипа си на място в училището в с. Беловец, което вчера след пожар остана без покрив. Той се срещна с кмета на община Кубрат Алкин Неби, кмета на село Беловец Ерсин Ахмед и Галина Ганева – директор на Основно училище „Васил Левски“– с. Беловец. Педагогическият колектив на училището също бе на срещата.

В момента се разчистват обгорели греди от покривната конструкция и цигли, за да се направи достъп до намиращата се в съседство детска градина.

Сградата на училището е застрахована. Изгорял е целият покрив, който е бил подменен преди 10 години. В момента тече полицейско разследване за причините за пожара, след което застрахователят ще оцени щетите.

Областният управител и кметът на община Кубрат обсъдиха възможностите за финансиране от Междуведомствената комисия за подпомагане при бедствия и аварии.

Когато застраховката не покрива сумата, разликата може да се поиска Междуведомствената комисия. За целта Община Кубрат ще трябва да изготви мотивирано искане за тези средства, като Областна администрация се ангажира бързо да даде положително становище.

Кметът на Община Кубрат възложи на технически специалисти от администрацията си да изготвят количествено-стойностна сметка за необходимите строително-ремонтни работи.

Началникът на Регионално управление на образованието Ангел Петков каза, че също търси възможности за финансиране от Министерството на образованието и науката. Тъй като училището е общинско, финансиране може да се отпусне и от общинския бюджет, а в краен случай може да се използват средства и от училищния бюджет.

Областният управител Владимир Димитров задейства техници от ЕРП – Север да извършат оглед на електропреносните съоръжения и на електрическата инсталация.

В училището учат 70 деца. Със заповед на кмета на Община Кубрат от понеделник (22 януари) всички деца ще посещават ОУ „Христо Смирненски“ в Кубрат. Осигурен е транспорт за тях.