Областният управител Владимир Димитров свика част от Щаба за защита на населението при бедствия, по конкретен проблем – почистване на пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа от дървета, които застрашават движението. В срещата участваха директорът на Държавно горско стопанство – Разград Пламен Колев и Свилен Йорданов директор на ОП“Разградлес“. Присъства и представител от „Кубратска гора“ ЕАД. Участва също и директорът на Областно пътно управление Людмил Янев.

Обсъдено бе приоритетно да се премахнат вече нападалите по пътното платно клони и дървета. Областният управител изиска от участниците да направят оглед и анализ за санитарна сеч на опасните крайпътните дървета, които да бъдат отстранени. Целта е разширяване на пътното платно. Срокът за изпълнение е до другата седмица.

Областният управител разпореди също заложеното в плана на Областно пътно управление поставяне на снегозащитни съоръжения за определени участъци, своевременно да бъде изпълнено.