Предложение за целево финансиране за извършване на ремонти на по три приоритетни пътя от трети клас в петте области, включени в Северен централен район, обсъдиха днес в Областна администрация Разград областните управители и зам.областни управители от Разград, Русе, Велико Търново, Габрово и Силистра, и експерти и директори от Областните пътни управления от съответните райони.
Срещата бе по инициатива на Областния управител на Разград Петър Василев, който подчерта, че темата е изключително важна и трябва да бъде предприета стъпка, която да позволи проблемът да се реши в най-кратък срок.
По време на срещата бе направен анализ и бяха установени част от причините, които са предпоставка за разрушаване на пътната настилка и на съоръженията около нея. За да бъдат предотвратени тези процеси участниците във форума взеха решение още следващата седмица да бъде направено предложение за законодателни промени.
Трите пътя, които Областният управител Петър Василев предложи за ремонт (студено рециклиране), са с приблизителна обща дължина около 50 км. Това са – пътят от разклона за Завет до град Завет; пътят – Хърсово-Богданци-Ножарово-Владимировци –до село Подайва и пътят покрай „Амилум”. Освен тези три приоритетни артерии, средства ще бъдат искани и за ремонт по пътищата 3 клас от републиканската пътна мрежа в община Исперих.