Разград ще е домакин на заседание на Регионалния съвет за развитие(РСР) на Северен централен район(СЦР) през юни. Това стана ясно по време на работна среща днес между Областния управител на Разград и председател на РСР на СЦР Гюнай Хюсмен и секретаря на Регионалния съвет Юзлям Камберова, съобщиха от пресслужбата на областна администрация.
На срещата бяха обсъдени темите, които се предвижда да бъдат включени в дневния ред на планираното за 20 юни 2017 г. заседание в гр. Разград на РСР на СЦР и на Координационния комитет към него. Сред темите за обсъждане е доклад от представител на Министерството на труда и социалната политика за представяне на спецификите на провежданата демографска политика в Република България, както и актуална информация за напредъка по изпълнението на операциите по Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северен централен район.
На работната среща днес бяха дискутирани и текущи въпроси, свързани с функционирането на Регионалния съвет като орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в Северен централен район.
РСР на СЦР включва областните управители на областите от Северен централен район – Разград, Русе, Велико Търново, Габрово и Силистра, кметове на общини, представители на министерства, работодателски организации, синдикати и други, допълват от пресцентъра на областна управа.