Областният управител Владимир Димитров посети днес сграда в населено място в община Разград, ремонтирана и пригодена за разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик. Сградата позволява в нея да функционира комплекс от социални услуги: „Консултативен център по проблемите на домашното насилие” и „Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик”.

Георги Милков и Димо Борисов от сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ запозна Областния управител със сегашното състояние и възможности на сградата за разкриване на споменатите социални услуги. От огледа стана ясно, че благодарение на реализирания проект, на стойност 254 000 щ.д., финансиран от фонда на Офиса за военно сътрудничество, Програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България, сградата е изцяло обновена и санирана. Монтирани са готови модерни кухни и бани, както и климатици. Изградени са пречиствателна станция и беседка в двора на сградата. На практика липсва само оборудване за стаите, в които ще се приемат и настаняват потребителите на социалната услуга.

Услугата трябва да бъде одобрена като държавно-делегирана дейност, за да заработи и да отговори на големите потребности от подкрепа на жертвите на домашно насилие, коментира Милков.

Разкриването на нови социални услуги е в правомощията на местната власт и Министерството на труда и социалната политика.

„Темата за домашното насилие е много актуална и важна за нас като институция“, коментира Областният управител. Преди дни той поднови дейността на първия учреден в страната ни Областен съвет за превенция на домашното насилие. Съветът представлява иновативен модел за междуинституционално сътрудничество в сферата на превенцията от домашно насилие и прилагане на Закона за защита от домашно насилие. Участниците в проведено миналата седмица заседание на съвета излязоха с общо послание към отговорните институции и набелязаха мерки против домашното насилие.

Областният управител се ангажира да работи за включване разкриването на кризисен център за жертви на домашно насилие в нашата област в Националната карта на социалните услуги, която се изготвя в момента.

След направения оглед, той изрази мнение, че сградата е подходяща за бързо разкриване на такава социална услуга.