Областният управител д-р Деян Димитров помогна за решаването на дългогодишен проблем на Районен съд – Исперих. След срещи на място с всички имащи отношение институции той предложи решение, което бе прието. Д-р Димитров издаде заповед институцията занапред да ползва и част от помещенията на партерния етаж на държавната сграда на ул. „Дунав“ №2 в града.

  Областният управител връчи днес документа на председателя на Районния съд в Исперих Елица Бояджиева. Предоставените помещения ще дадат възможност на Темида да разполага със съдебна зала на партера, за да бъде осигурен улеснен достъп до нея за хора в неравностойно положение, които са трудноподвижни.  Досега делата в съда се гледаха на третия етаж, което създаваше сериозни затруднения. Налагало се е съдебният състав да изслушва свидетели и други ангажирани с процеса лица на паркинга пред сградата.

  За решаване на проблема изключително съдействие оказа кметът на Исперих Белгин Шукри. Той  предостави общински помещения за архива на изнесения офис на НОИ, разположен доскоро на въпросния партерен етаж в държавната сграда. Точно преместването на този архив освободи за Районния съд площта, необходимата за достъпна съдебна зала.