Областният управител Владимир Димитров поздрави академичното ръководство на Филиал Разград на Русенския университет по време на тържественото откриване на академичната учебна година днес – 18 септември.

Димитров поднесе поздравителен адрес на директора проф.д-р Генчо Попов и на административния директор проф.д.н. Станка Дамянова.

„За нашия град този филиал е богатство, защото всяка година от тук излизат десетки специалисти, които заради действащите производства в региона, лесно започват работа. Работодателите разчитат на вас, за да подготвяте кадри и вие синхронизирате вашата учебна дейност, с техните нужди. Така младите хора имат мотивация и желание да останат в Разград – нещо, което е особено важно. Заради  университетите, по-малките градове не са заплашени от обезлюдяване“, пише Областният управител в обръщението си към академичното ръководство.

На събитието присъстваха студенти, преподаватели, родители и гости, представен бе випуск’2023, които всяка година засаждат дърво на випуска в двора на Филиала.

Сред официалните гости на откриването на учебната година присъстваха и доц.Таня Грозева – главен секретар на РУ, както и останалите членове на академичното ръководство на Филиала.

Филиал Разград е част от структурата на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и е единственото висше училище в Северна България, което подготвя специалисти за химическата, парфюмерий­но-козметичната, силикатната, фармацевтичната, хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост. Филиал Разград обучава студенти в образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър по три професионални направления, в следните специалности: Биотехнологии – придобилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си в магистърската програма фармацевтични и хранителни биотехнологии; Специалност Технология на храните – придобилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си в магистърската  програма Контрол и управление на безопасността в хранителната промишленост; специалност Химични технологии – придобилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си в две магистърски програми: Фармацевтични и козметични продукти  и Силикатни материали.