На 23 април Областният управител Петър Василев подписа първите два тристранни договора за целево финансиране за Община Разград по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. С тях общият брой на договорите за безплатно саниране, сключени между Българска банка за развитие, Областния управител и кмета на съответната община в Област Разград, става 8. Договорите в Разград се сключиха със сдруженията на собственици на жилищен блок на ул. „Св. Климент” 46 в кв. „Абритус” /Водна централа/ и на блок 12 в ЖК”Орел”. Преди това такива бяха сключени с 4 сдружения в Кубрат и по един със сдружения от Исперих и Лозница.
Към 24 април броят на регистрираните сдружения на собственици в Област Разград е 23 – 9 в Разград, 3 в Лозница, 1 в Завет, 5 в Исперих и 5 в Кубрат ( в общините Самуил и Цар Калоян няма допустими сгради отговарящи на програмата). Броят на регистрираните заявления за интерес и финансова помощ са 12 – 3 в Разград, 1 в Лозница, 1 в Завет, 3 в Исперих и 4 в Кубрат. Одобрените заявления за интерес и финансова помощ са 8, като 2 са в Разград, 1 в Лозница, 1 в Исперих и 4 в Кубрат.
С цел повишаване информираността на населението и за улесняване на желаещите, които искат да се включат в програмата, Областна администрация Разград разработи Практически наръчник за кандидатстване по програмата. Служители на администрацията посетиха и над 70 блока в град Разград и проведоха разяснителни срещи със собствениците на жилищните сгради.