Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри днешното редовно заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград, съобщиха от пресслужбата на областна управа.

Дискусията се проведе в залата на Общински съвет-Разград, ръководи я заместник областният управител Евгени Драганов.
На заседанието на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград бяха обсъдени и приети отчетът за дейността на съвета през 2016 г. и плана за дейността през 2017 г., като за всеки от документите участниците в Съвета си дадоха едноседмичен срок, ако имат допълнения, да ги представят. На ротационен принцип бе променен съставът на Областния оперативен щаб към Областния съвет, той вече е 10 вместо 9-членен и включва: Светлин Симеонов – главен експерт в Областна администрация Разград; Ахтер Велиев – Кмет на община Завет, представляван от Халиме Добруджан – Главен секретар на Община Завет; Димитринка Купринджийска – Председател на Районен съд Исперих; Любомир Георгиев – Районен прокурор в Районна прокуратура Разград; Ани Петьова Василева – Полицейски инспектор в сектор ООРТП, отдел „Охранителна полиция” и Областен координатор по домашното насилие в Областна дирекция на МВР Разград; Росица Калинова – Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Кубрат; Д-р Селиме Карагьозова – Председател на Сдружение на общопрактикуващите лекари в област Разград; Атанас Дончев – Началник на Регионално управление на образованието Разград; Георги Милков – Председател на УС на СНЦ „Център на НПО в гр. Разград”, Росен Аврамов – Директор на Център за обществена подкрепа към СНЦ „Жанета”, гр. Разград.
На заседанието бе представена и обсъдена Програма за превенция на домашното насилие в учебните заведения с препоръка да бъде прилагана в училищата в Област Разград.