Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри обсъждане на областно ниво на Проекта на Концепция  на Закона за социалните услуги, а заместник областният управител Евгени Драганов ръководи дискусията.

Събитието бе организирано съгласно писмо на Министерството на труда и социалната политика, в което се посочва, че разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера, нормативният акт ще уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги.

Целта на общественото обсъждане е всички предложения, мнения и становища да бъдат обсъдени от създадената от министъра на труда и социалната политика работна група за разработване на закона, вследствие на което концепцията да бъде финализирана и одобрена.

Областният управител Гюнай Хюсмен призова участниците в заседанието – представители на РД“Социално подпомагане“-Разград, РУО-Разград, РЗИ-Разград, РЗОК-Разград, синдикати, неправителствени и работодателски организации – да представят свои предложения, свързани с практиката им и целящи подобряване на социалните услуги в полза на нуждаещите се.

Презентация на основните принципи и положения на Концепцията направи директорът на РД“Социално подпомагане“-Разград Татяна Костова. Участниците в обсъждането приветстваха изработването на подобен документ и новостите в него, имаха предложения, свързани с необходимостта от обучения и квалификации на персонала, с нуждата от общностни грижи с цел предотвратяване на конфликти, необходимостта от финансиране на дейностите, които стават ангажимент на общините, по-голяма финансова подкрепа за асистираната услуга и други.

Всички предложения трябва да бъдат представени в писмен вид по електронна поща до 12,00 ч. на 6 юли в Областна администрация-Разград, след което ще бъдат обобщени и изпратени в МТСП.