Областният управител Драгомир Златев организира информационна среща за възможностите да се кандидатства по проекта „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния фонд“, който е част от Плана за възстановяване и устойчивост. Срещата се проведе онлайн, като представители на седемте общини в региона имаха възможност да зададат въпросите, които ги интересуват, на главния експерт в дирекция „Жилищна политика“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Пеньо Дяков. Идеята на областния управител бе служителите на местната власт да получи възможно най-точна и изчерпателна информация по практически казуси, възникнали в работата им, тъй като точно общините ще администрират процеса за кандидатстване. В информационната среща имаха възможност да участват още професионални домоуправители и представители на сдружения на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради на територията на общините в областта.