Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен извърши изненадваща проверка на инициатива на държавна институция, на която съдейства за по-добра организация на събитието, съобщиха от пресслужбата на областна управа.

Инспекцията установи разминавания в предварително обявения график и ред за провеждане на изнесените приемни, което Областният управител счита за лоша практика (или не намира за добра практика) и апелира към държавните институции в област Разград да подобрят работата си с гражданите, като са коректни и любезни с тях.

По предложение на Териториален областен офис Разград към Националната служба за съвети в земеделието през месец май Областният управител изпрати писма до кметове на общини и населени места с молба да осигурят помещения за провеждане на изнесени приемни на НССЗ и да съдействат за разгласата на събитията.

Общо четири са приемните през месец юни, днес Областният управител Гюнай Хюсмен и главният експерт в Областна администрация Светлин Симеонов посетиха първата от тях – в село Веселец, община Завет. Оказа се, че кметът на населеното място Гюнер Юдаи стриктно е спазил молбата, предоставил е собствения си кабинет за провеждане на двучасовата приемна на служителите от НССЗ, те обаче не бяха там в обявения час – 10,15 ч., обадили се предишния ден, че часът се променя на 10,30 ч.

Вече се бяха разотишли и десетината земеделци, които са имали въпроси, свързани с възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските региони. Двама от тях се върнаха в новия час, когато пристигнаха и двамата служители от НССЗ. Техният ръководител Светлана Димитрова обясни, че са имали ангажименти с консултации по друг проект на службата и затова се наложила промяната на часа.

Приемната в съседното село Прелез, която трябваше да се проведе почти едновременно с тази във Веселец, била редуцирана до 15 минути – от 11,15 до 11,30 ч.

„Не съм удовлетворен от резултатите от посещението ми на изнесената приемна на НССЗ и силно се надявам, че подобни разминавания в организацията на предварително обявени събития, които са в услуга на гражданите на област Разград, не са системни в тази и останалите държавни институции. Призовавам държавните служители да спазват основните принципи на доброто административно обслужване, държавата трябва да работи с целия си капацитет в полза на гражданите.“ – заяви г-н Хюсмен.
За установеното при посещението на изнесената приемна в село Веселец ще бъде уведомен Министърът на земеделието, уточняват още от пресслужбата на губернатора.