Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен беше домакин на работна среща на екип от Националния статистически институт (НСИ), с представители на Областна администрация Разград, Община Разград и кмета на село Ясеновец – Сали Салиев, във връзка с престоящото преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. Екипът от НСИ, включваше Диана Янчева – Заместник-председател на НСИ, Цветан Нанов – Главен секретар на НСИ, Магдалена Костова – директор „Демографска и социална статистика”, Юрий Стаменов – директор „Инфромационни системи и иинфраструктура”, Даниела Фералиева-Симеонова – Началник на отдел „Международно сътрудничество”, Арслан Ахмедов – Началник на отдел „Регионална статистика и индикатори за мониторинг”, Диана Самхарадзе – Директор на Териториално статистическо бюро Север и Даниела Данаилова – Началник на тодел „Статистически изследвания – Разград”.
Заместник-председателят на НСИ информира присъстващите, че град Разград и село Ясеновец са определени за един от трите района в страната, в които да се направи предварително пробно преброяване на населението и жилищния фонд. Останалите два района са град Велинград и две села в община Велинград, както и Студентски град в столицата.
Целта на предварителното преброяване е да бъде тествана планираната система за предстоящото преброяване през следващата година, което ще се проведе в началото на 2021 г.
Областният управител увери представителите на НСИ, че Областна администрация Разград ще окаже пълно съдействие на отговорните институции по преброяването, за да може процесът да протече бързо и безпроблемно.
Предварителното пробно преброяване в Разград ще обхване райони в града северно от река Бели Лом, а в село Ясеновец преброяването ще обхване цялото населено място.
Всички дейности по пробното преброяване в община Разград са насрочени в периода от февруари до 15 май 2020 г., като основните етапи са сформиране на временна общинска преброителна комисия за пробното преброяване; определяне на лицата, които ще извършват пробния обход; извършване на пробен обход; райониране на избраните за пробното преброяване населени места; набиране, подбор и обучение на преброители и контрольори за пробното преброяване; провеждане на пробно електронно преброяване и на пробно преброяване с преброители, провеждане на пробни контролни изследвания; обработка на резултатите от пробното преброяване и изготвяне и изпращане до председателя на НСИ на доклад за проведеното пробно преброяване.
Основната част на процеса: провеждането на пробно електронно преброяване и на пробно преброяване с преброители, е насрочена за периода: 20 март – 2 април 2020 г.