Областният управител на област Разград, в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, насрочи консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия Разград с представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Консултациите ще се проведат на 28.03.2019 г. (четвъртък) от 13.30 часа в зала 712 на Областна администрация Разград.