Областният управител Манол Кившанов покани днес на чаша вино представителите на местните, регионални и национални медии. Губернаторът благодари на журналистите за съвместната работа и доброто отразяване на дейността на областната управа, както и за това, че дават гласност на всички проблеми.
Манол Кившанов съобщи на медиите, че Областна администрация е разработила две проектни предложения, заедно с Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара, по Програмите „Интеррег Европа” 2014-2020, която е един от инструментите за прилагане на политиката на сближаване на ЕС и Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Проектните предложения са за обмяна на добри практики с европейски държави, като акцентът е иновации и интернационализация на малки и средни предприятия.
В началото на 2016 г. в Областна администрация Разград ще бъдат назначени 2 младежи по Национална програма „Старт в кариерата”. Продължителността на Програмата, в която младежите ще имат възможност да придобият трудов стаж и опит по своята специалност, е девет месеца.
Областният управител Манол Кившанов и неговите заместници пожелаха на журналистите здраве, лични и професионални успехи и добри новини за отразяване през 2016 г.
„Искам да Ви пожелая да бъдете все така обективни, да следвате всички добри практики на журналистическата професия. Да допринасяте за това в България да има нормална и обективна медийна среда”, пожела още г-н Кившанов на журналистите.